სიახლეები
ბულგარეთის ამერიკული უნივერსიტეტი და საქართველო

    აი, რას წერენ საქართველოზე და ქართველ სტუდენტებზე ბულგარეთის
   ამერიკულ უნივერსიტეტში -
AUBG-ში   http://www.aubg.edu/aubg-in-georgia

1
My status