• ჭოველიძის ქ. 10

    თბილისი, საქართველო

    ტელ/ფაქსი: (995 32) 225 26 15