• სწავლა ევროპაში

  ევროპის უნივერსიტეტი, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი სკოლაა ევროპაში, აცხადებს მიღებას შემდეგ პროგრამებზე:

  საბაკალავრო პროგრამები

  ბიზნესის ადმინისტრირება
  დასვენებისა და ტურიზმის მენეჯმენტი
  საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტი
  კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა
  მულტიმედია მენეჯმენტი
  ტექნოლოგიების მენეჯმენტი
  საერთაშორისო ურთიერთობები
  სპორტის მენეჯმენტი

  სამაგისტრო პროგრამები
  ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სპეციალობა და ასევე:

  გლობალური ფინანსები და ბანკები
  საერთაშორისო მარკეტინგი
  ე-ბიზნესი
  საერთაშორისო ბიზნესი და ადამიანური რესურსები

   

  სწავლება მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.

  ევროპის უნივერსიტეტს, რომელსაც სტუდენტების მაღალი ხარისხის განათლებით უზრუნველყოფის 30 წლიანი გამოცდილება გააჩნია, ფილიალები შვეიცარიაში, გერმანიაში და ესპანეთში აქვს. სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ ისწავლონ სხვადასხვა ფილიალებში. უნივერსიტეტში სწავლობენ სტუდენტები მსოფლიოს 80 ქვეყნიდან.

   

  დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ ევროპის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი ან დაუკავშირდით საერთაშორისო განათლების ცენტრს.