• სწავლა აშშ – ში

    ხარისხი:  გარემო პირობები, ინფრასტრუქტურა, რესურსები და პროფესურა
    მიჩნეულია საუკეთესოდ მსოფლიოში; აკრედიტაციის სისტემა და ძლიერი
    ფინანსური ბაზა განაპირობებს მაღალ სტანდარტებს.

    დაფინანსება:  2004 წლის მონაცემენით მარტო სამაგისტრო პროგრამებზე დაიხარჯა
    42.9 $ მილიარდი  აშშ. დოლარი.

    არჩევანი:      2004 წელს 1 100 უნივერსიტეტმა თავის კედლებში მიიღო  2 000 000
    მაგისტრანტი სხვადსახვა დარგში , რომელთაგან 600 000-მა  მიიღო
    მაგისტრის ხარისხი.

    მოქნილობა:   სტუდენტს თავად შეუძლია შეადგინოს თავისი სასწავლო პროგრამა,
    ითანამშრომლოს სხვა დეპარტამენტებთან თუ უნივერსიტეტებთან,
    შეიძინოს პრაქტიკული გამოცდილება არჩეულ სფეროში,
    მონაწილეობა მიიღოს კონფერენციებში.

    ადამიანები:  დინამიური, პატივცემული, განსხვავებული. უცხოელი სტუდენტების
    მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი

    საჭირო თვისებები:   დამოუკიდებლობა, მიზანდასახულობა, გამოცდილება,
    ურთიერთამნამშრომლობისა და  კავშირების დამყარების
    უნარი, კამუნიკაბელურობა, ლიდერი თვისებები და ა.შ.

    თუ გნებავთ მეტი შეიტყოთ ამერიკული განათლების სისტემის, საგანაცხადო პროცედურის,სავიზო რეგულაციებისა და ზოგადად ამერიკული უნივერსიტეტების შესახებ, იხილეთ ბმულები:

    თუ გსურთ ისწავლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში? წიგნი 1

    * თუ გსურთ ისწავლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში? წიგნი 2

    * თუ გსურთ ისწავლოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში? წიგნი 3

    * ამერიკული განათლების სისტემა

    * ტერმინლოგიური ლექსიკონი

    * 10 უმთავრესი რამ, რაც უნდა ვიცოდეთ ამერიკულ უნივერსიტეტებში განაცხადის  შესატანად

    * სავიზო რეგულაციები